Pravopis i ostali izazovi

Zahvaljujući blogovima otkrio sam da nisam jedini kojeg nervira nepismenost hrvatskog puka, čak i onih za koje biste očekivali barem kakvu-takvu pismenost. Mnogi su već puno rekli na tu temu, pa da ne ponavljam, evo linkova:

I na kraju, jedna "moja" jezična opaska. Radi se o korištenju forme "Da li si kupio kruh?" ili "Da li spavaš?". Iako se oko ispravnosti toga lome koplja, svi će se na kraju složiti da je "hrvatskiji" oblik "Jesi li kupio kruh?" i "Spavaš li?". A i ljepše zvuči.

leave your comment